Rješenja prema Vašim potrebama!

  • Troškovi
  • Usluge
  • Rješenje prema Vašim potrebama
Nova flota za City Ex
Nastavak vrlo uspješne poslovne suradnje sa Institutom IGH
Naš novi klijent -  Keune Adriatic
Novo na tržištu – Peugeot 308
FLEET management i Orbico
FLEET management i Perutnina